Hem Kâğıt Hem E-Fatura Kullanılabilir mi?

Elektronik fatura uygulamasına geçiş yaparak mali hesaplarınızı dijital ortama taşıdıktan sonra kâğıt faturaya ihtiyaç olacak mı?  E-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanıcıları basılı kâğıt fatura kullanabilir mi, hangi durumlarda kullanabilir? Elde kalan basılı kâğıt faturalara ne olacak? Akıl karıştıran bu sorular sisteme yeni geçiş yapan ya da geçiş yapmayı düşünen bütün ticari kimlik sahiplerinin aklını karıştırıyor. Alışılan eski düzenden ayrılmak ve yeni bir sisteme dahil olmanın verdiği acemilik ile hata yapma kaygısı zaman zaman yükseliyor. Kullanıcısına pek çok artı değeri beraberinde sunan elektronik fatura sistemi hem kullanım hem de işleyiş açısından son derece pratik olsa da uzun zaman matbu faturalar üzerinden mali takip yapmış kullanıcıları zaman zaman tedirgin ediyor. İptali, arşivlemesi, ulaşılabilirliği eskisinden çok daha kolay bu sistem ile ilgili merak edilen bu başlıkları genişletelim.

Elektronik fatura uygulamasında sadece uygulamaya geçiş yapan mükelleflere e-fatura kesebilirsiniz. E-fatura uygulamasına henüz geçmemiş olan muhataplarınıza ise, kâğıt fatura kesmeye devam edersiniz. Daha açık anlatmak gerekirse fatura kesmekle yükümlü olduğunuz firmaların tamamı e-fatura uygulamasına henüz dahil olmamış ise yani tüm satışları e-fatura kayıtlı kullanıcılarına değilse, kâğıt fatura bulundurması gerekmektedir. Bulundurulacak kâğıt fatura miktarı, fatura düzenlediği müşterilerinin e-fatura kullanıcısı olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Eğer daha yoğun e-fatura kullanıcısı müşterisi varsa az miktarda basılı kâğıt fatura bulundurulması yeterli olacaktır.

Elektronik fatura uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen 397 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, e-fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunlu tutulmuştur. Elektronik fatura düzenlenmesi gereken ihracat faturalarında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2017/7 sayılı Genelgesine göre, GİB veya GTB sisteminde arıza ve kesinti durumlarında basılı kâğıt fatura ile ihracat işlemlerinin yapılabilmesine izin veriliyor. Buna göre, ihracat fatura uygulamasında yaşanacak aksaklıklar için de basılı fatura ihtiyaç vardır.

Bunun yanı sıra e-arşiv fatura uygulamasında ise, e-arşiv fatura, mükellef veya mükellef adına özel entegratör tarafından elektronik ortamda oluşturuluyor ve alıcısına herhangi bir kâğıda basılarak veya elektronik ortamda veriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığına sadece düzenlenen e-

 unvanla tekrar mali mühür başvurusu yapmanız gerekir.

Mali mühür elektronik fatura başvurusunda firmayı sisteme tanıtmak için kullanılır. arşiv faturaların icmalini içeren aylık rapor gönderilmesi istenmektedir. E-arşiv faturalarının alıcısına ulaşması Gelir İdaresi Başkanlığının sistemi üzerinden olmadığı için, e-arşiv fatura uygulamasını düzenleyen 433 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre herhangi bir teknik aksaklık durumunda e-arşiv fatura düzenlenememesi halinde matbaa işletmelerince basılmış kâğıt fatura kullanımına izin verilmemektedir.

E-arşiv fatura uygulaması için izni alabilmek için e-fatura uygulamasına kayıtlı olmak gerekiyor. Her iki uygulamayı kullanan mükellefler, ihracat faturaları hariç, eğer fatura keseceği firma e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcısı ise e-fatura, değilse e-arşiv fatura kesmek ile yükümlüdür. Ayrıca kesilecek fatura gümrük beyannamesi ekinde ihraç edilen bir mal faturası ise bedelsiz dahi olsa yine e-fatura düzenlenmesi istenmektedir. Bu doğrultuda, bu iki uygulamaya dahil olan mükellefler, bütün faturalarını e-fatura veya e-arşiv fatura olarak düzenlemelidirler.

Tüm bu bilgiler ışığında e-arşiv fatura kullananlar aynı zamanda elektronik fatura uygulamasından da yararlanmak zorunda olduklarından e-fatura uygulamasında olabilecek arızalara karşı kâğıt fatura bulundurabileceklerdir. Ancak e-arşiv fatura uygulamasındaki herhangi bir arıza nedeniyle basılı kâğıt fatura düzenlemelerine izin verilmemektedir.

Elektronik dönüşüm kapsamında mali verilerini dijital ortama taşıyan mükelleflerin, ihtiyaçlarının üzerinde bir miktarda matbu fatura olması halinde ellerinde bulundurdukları kâğıt faturaları bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirilerek kullanılmamış olanları iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Son Bloglar

Size ulaştığımızda isminizle hitap etmek isteriz.
Size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarası rica ederiz.
Bir notunuz varsa iletebilirsiniz.