Mali Mührün Bir Kez Alınması Yeterli midir?

Mali mühür, firmanın sahip olduğu kaşenin elektronik formata dönüştürülmüş şekline tanımlanan isimdir. Dijital hayatın gereği resmi işlemiler dijital platformlar aracılığıyla yapıldığı günümüz koşullarında, mali mühür de bu değişim sürecinin önemli bir parçası olarak ticari hayatta yerini almıştır.  Mali Mühür e-fatura gibi birçok resmi işlemdeki içeriğin gizliliği ve güvenliğini için oluşturuluşmuş dijital bir kilittir.

Mali Mühür; Vergi Usul Kanunun 242 Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki doğrultusunda çıkarılmıştır.397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluş) tarafından üretilmektedir. Elektronik Mali Mühür sertifikaları, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-fatura, e-defter ve diğer yasal elektronik belgelerin saklanması amacı ile aşağıdaki maddeler gözetilerek tasarlanmıştır.

Mali Mühür Neden Var?

  • Bütünlüğünün korunması
  • Kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması
  • Elektronik ortamda muhataplarına aktarılması
  • Elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması.

Elektronik fatura uygulamasına geçiş ve uygulamanın kullanılması için mali mühür almak sistem tarafından zorunlu tutulmuştur. Elektronik bir belge niteliğinde olan mali mühür bir USB cihaz içerisinde Kamu Sertiikasyon Merkezi tarafından başvuran kişiye teslim edilir. Elektronik fatura uygulamasına başvuru sırasında temin edilmekte olup, mükellef birden fazla lokasyonda e-fatura uygulamasını kullanması gerektiğinde mükellefin aynı mali mührüne sahip ek USB cihazlar ilave olarak Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin yolu açılmıştır. 

Mali Mührün Önemi Nedir?

Mali mühür elektronik fatura başvuru aşamasında firmanızı sisteme tanıtmak amacıyla oluşturulmuş dijital kaşenizdir. Bu mühür sayesinde firma bilgileriniz resmî kurumlarca tanınmış yani doğrulanış olur. Mali mühür, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tarafından oluşturulan sertifikaların, tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların oluşturduğu elektronik fatura ve diğer belgelerin kaynağını, bütünlüğünü ve içeriğini garanti altına alır. Bu belgelerin iletimi ve arşivlenmesi sırasında güvenlik ve gizlilik sağlar. Mali mühür firmanızın kimlik kartıdır.

Mali Mühür İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Mali mühür için Kamu Sertifikasyon Kurumu internet sayfası üzerinden başvuru formunu yapılmaktadır. İlgili formun doldurulması ve mali mühür ücretini TUBİTAK’a yatırılması izlenecek adımlardandır. İlgili ödemeyi banka şubelerinden, bankaların internet ya da mobil şubelerinden vergi kimlik numaralarınız ile sorgulatarak yapmanız mümkündür. Mühür elinize ulaştıktan sonra, GİB üzerinden e-Fatura ve e-Defter için ayrıca başvuru yapmanız gerekmektedir.

Mali Mühür Kimler Tarafından Kullanılabilir?

Firmaya ait mali mühür sadece firmanın tam yetkili olarak belirlediği kişiler tarafından kullanılabilir. Firmada gerçekleşecek herhangi bir yetki devri söz konusu ise, durumun yetkililere en kısa sürede bildirilmesi gereklidir.

Mali Mühür ve E-İmza Arasındaki Fark Nedir?

Elektronik imza gerçek kişiye verilir, kişinin ıslak imzası yerine geçer.Mali Mühür ise firmaya verilir, firma kaşesinin elektronik halidir. Şahıs firmaları e-fatura sistemine geçerken mali mühür yerine elektronik imza kullanırlar.

Mali Mühür Kullanana Mükelleflerin Bilmesi Gerekenler

  • Mali Mührün her üç yılda bir yenilenme şartı vardır.
  • E-fatura kullanmak için mali mühür alınması zorunludur.
  • Firma unvanının değişmesi durumunda, eski unvan üzerinden alınan mali mühür geçerliliğini yitirmiş sayılır. Bu nedenle yeni

Aynı Holding Bünyesinde Bulunan Farklı Firmalar İçin Tek Mali Mühür Yeter mi?

 Mali mühür vergi numarasına göre verilir. Elektronik fatura için holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik için ayrı ayrı mali mühür temin edilmesi gerekir. Aynı aileye mensup olunsa dahi her kişinin kendine özel kimlik kartı olduğu gibi ayrı bir unvan ve vergi numarası olan her firmanın da kendi mali mührü olmak zorundadır.

Mali Mührün Bir Kez Alınması Yeterli mi?

Mali mührün bir kez alınması yeterlidir. Elinizdeki mali mühür ile her zaman elektronik fatura kesebilirsiniz. Özel durum koşulların ayrıntıları üst kısımda anlatılmıştır. (Unvan değişikliği, yenileme vs.)

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Son Bloglar

Size ulaştığımızda isminizle hitap etmek isteriz.
Size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarası rica ederiz.
Bir notunuz varsa iletebilirsiniz.